Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày một trở thành nghiêm trọng, việc kiểm kê khí nhà kính (greenhouse gas inventory – GHG Inventory) đóng vai trò quan yếu trong việc giám sát, đánh giá và kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính từ các hoạt động kinh tế-xã hội. Quá trình kiểm kê khí nhà kính cung cấp thông tin cơ bản và thiết yếu giúp các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp xây dựng các chiến lược giảm thiểu thích hợp, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Giới thiệu về kiểm kê khí nhà kính

Định nghĩa kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính (GHG Inventory) là quá trình thu thập, xem và bẩm lượng khí nhà kính (GHG) được phát thải và thu nạp bởi một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như một công ty, một nhà nước, một ngành công nghiệp, hay một sự kiện. Các khí nhà kính chính bao gồm:


 • Carbon dioxide (CO2)

 • Methane (CH4)
 • Nitrous oxide (N2O)

 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Perfluorocarbons (PFCs)

 • Sulfur hexafluoride (SF6)

Việc kiểm kê khí nhà kính được thực hành theo các tiêu chuẩn và quy trình cụ thể, nhằm đảm bảo tính chính xác, nhất quán và minh bạch của dữ liệu thu thập được.

Ý nghĩa của việc kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính đóng vai trò quan yếu trong việc:


 • Hiểu rõ chừng độ phát thải GHG: Cung cấp thông báo xác thực về lượng GHG được phát thải từ các hoạt động của đối tượng kiểm kê.

 • Xác định điểm nóng thải GHG: nhận mặt các nguồn phát thải lớn và các lĩnh vực cần tụ hội giảm thiểu GHG.
 • Đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu: Theo dõi sự thay đổi về lượng GHG thải và hiệu quả của các giải pháp được ứng dụng.

 • tương trợ trong việc hoạch định và thực hiện chiến lược giảm thiểu: Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các mục tiêu giảm phát thải và các giải pháp hợp.

Tầm quan trọng của kiểm kê khí nhà kính

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, việc kiểm kê khí nhà kính là cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Nó giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:


 • tuân các quy định về môi trường: Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã ban hành các quy định về bẩm lượng GHG thải.

 • Tăng cường trách nhiệm tầng lớp: diễn tả cam kết của doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động môi trường và xúc tiến phát triển vững bền.
 • Cải thiện hình ảnh và uy tín: Góp phần nâng cao uy tín và lôi cuốn đầu tư từ các đối tác và khách hàng.

 • Nâng cao khả năng thích ứng và khả năng hồi phục: Chuẩn bị cho các tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực đối phó với các thảm họa thiên nhiên.

Các bước thực hành kiểm kê khí nhà kính


Chuẩn bị cho quá trình kiểm kê

Trước khi tiến hành kiểm kê khí nhà kính, cần thực hiện các bước chuẩn bị sau đây:


 • Xác định phạm vi kiểm kê: Xác định rõ ràng các đối tượng, hoạt động, thời kì và ranh giới của quá trình kiểm kê.

 • chọn lựa tiêu chuẩn kiểm kê: ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn ngành hạp với phạm vi của kiểm kê. Một số tiêu chuẩn phổ quát bao gồm:

  • Hướng dẫn của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC)

  • Tiêu chuẩn ISO 14064 – Khí nhà kính
  • Tiêu chuẩn kiểm kê của Sáng kiến bẩm Toàn cầu (GRI)

 • Xây dựng kế hoạch kiểm kê: Thiết lập các bước cụ thể, thời khắc biểu, vai trò và nghĩa vụ của các bên liên hệ trong quá trình kiểm kê.

 • Thu thập thông báo liên hệ đến hoạt động: Sưu tầm các tài liệu, bản vẽ, dữ liệu, ít can dự đến các hoạt động của đối tượng kiểm kê.
 • Đào tạo và nâng cao năng lực: đảm bảo các thành viên tham dự kiểm kê có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hành quáình kiểm kê hiệu quả.

Thu thập dữ liệu về khí nhà kính

Bước quan trọng tiếp theo là thu thập dữ liệu về lượng khí nhà kính phát thải và thu nhận từ các hoạt động liên hệ:


 • Thu thập dữ liệu về lượng GHG phát thải trực tiếp: Thu thập thông báo về dùng nhiên liệu, năng lượng, nguyên liệu, vật liệu, và các hoạt động phát thải GHG khác.

 • Thu thập dữ liệu về lượng GHG phát thải gián tiếp: Thu thập thông tin về việc tinh toán lượng GHG nảy từ các hoạt động gián tiếp, chả hạn như quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ.
 • Xác định và đánh giá các nguồn khí nhà kính: Phân loại và đo lường các nguồn phát thải khí nhà kính theo loại và nguồn cội để có cái nhìn tổng thể về tình hình phát thải.

 • rà soát tính xác thực và đầy đủ của dữ liệu: đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được là chính xác, đầy đủ và minh bạch để không gây ra sai sót trong quá trình phân tách sau này.

phân tích và đánh giá dữ liệu

Sau khi thu thập dữ liệu, quá trình phân tích và đánh giá sẽ giúp xác định chừng độ phát thải khí nhà kính và hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu:


 • tính toán lượng khí nhà kính phát thải: dùng phương tiện và phần mềm phân tích để tính nết lượng khí nhà kính phát thải dựa trên dữ liệu thu thập được.

 • So sánh với đích và tiêu chuẩn quy định: Đối chiếu kết quả kiểm kê với các đích giảm phát thải đã đề ra và tiêu chuẩn quy định để đánh giá hiệu quả của hoạt động.
 • Đánh giá tác động của các biện pháp giảm thiểu: Xác định tác động của các biện pháp giảm thiểu đã ứng dụng và đề xuất các cải tiến hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

 • Lập báo cáo kết quả kiểm kê: Tổng hợp và bẩm kết quả kiểm kê khí nhà kính theo đúng định dạng và yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

dụng cụ sử dụng trong kiểm kê khí nhà kính

Máy đo khí CO2

Máy đo khí CO2 là một dụng cụ quan yếu trong việc kiểm kê khí nhà kính, giúp đo lường lượng carbon dioxide (CO2) phát thải từ các nguồn khác nhau. Các máy đo khí CO2 hiện đại thường có khả năng đo đa dạng các loại khí nhà kính khác nhau, cung cấp dữ liệu chuẩn xác và đáng tin tưởng cho quá trình kiểm kê.

Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm

Ngoài việc đo lường khí nhà kính, việc đo nhiệt độ và độ ẩm cũng đóng vai trò quan yếu trong việc kiểm kê khí nhà kính. Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm giúp xác định điều kiện môi trường ảnh hưởng đến quá trình phát thải và hấp thụ khí nhà kính, từ đó cung cấp thông báo hữu dụng cho việc đánh giá và phân tích dữ liệu.

Phần mềm phân tách dữ liệu

Việc dùng phần mềm phân tích dữ liệu là cần thiết để xử lý và đánh giá các dữ liệu kiểm kê khí nhà kính một cách hiệu quả. Phần mềm này cung cấp các phương tiện và tính năng để tâm tính, so sánh, và trực quan hóa dữ liệu, từ đó giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình phát thải và hấp thu khí nhà kính của đối tượng kiểm kê.

ích của việc kiểm kê khí nhà kính

Giúp xác định mức độ ô nhiễm khí nhà kính

Qua quá trình kiểm kê, ta có thể xác định rõ ràng mức độ ô nhiễm khí nhà kính từ các hoạt động của đối tượng kiểm kê, từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu hiệp.

tương trợ trong việc đưa ra các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính

Dữ liệu từ kiểm kê khí nhà kính cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các biện pháp giảm thiểu hiệp, hiệu quả và vững bền, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu

Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính không chỉ giúp giảm phát thải mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề biến đổi khí hậu, từ đó xúc tiến hành động bảo vệ môi trường.

thực hiện kiểm kê khí nhà kính đúng cách

tuân quy trình kiểm kê

Để đảm bảo tính xác thực và minh bạch của quá trình kiểm kê, việc Tuân thủ đúng quy trình kiểm kê là rất quan trọng. Các bước kiểm kê cần được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và quy định ứng dụng.

bảo đảm chuẩn xác trong việc đo lường

Việc đo lường lượng khí nhà kính cần được thực hiện một cách chính xác và đáng tin tưởng.#, bằng cách dùng các thiết bị đo lường hiện đại và bảo đảm calib lại định kỳ để tránh sai sót.

bẩm kết quả kiểm kê

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm kê, việc lập mỏng kết quả kiểm kê là bước rốt cuộc nhưng cũng rất quan yếu. mỏng cần diễn tả một cách rõ ràng, logic và minh bạch các kết quả, nhận định và đề xuất để tương trợ quyết định và hành động tiếp theo.

Một số lưu ý

Đặc điểm của khí nhà kính

Khí nhà kính có khả năng thu nhận và phát tán nhiệt, góp phần vào hiện tượng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Việc kiểm kê khí nhà kính giúp xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các loại khí này đối với môi trường.

Phương pháp kiểm kê hiệu quả

Để thực hiện kiểm kê khí nhà kính hiệu quả, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng dụng cụ và phần mềm phân tách chuyên nghiệp, và tuân đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định.

Các nguyên tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm kê

Kết quả kiểm kê khí nhà kính có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên tố như sự chính xác của dữ liệu, phương pháp đo lường, và quy trình kiểm kê. Do đó, cần chú ý đến các nguyên tố này để đảm bảo tính xác thực của kết quả.

Câu hỏi thường gặp

Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Kiểm kê khí nhà kính là quá trình thu thập, tính và mỏng lượng khí nhà kính phát thải và hấp thu từ một đối tượng cụ thể, nhằm đánh giá tác động của hoạt động đó đối với biến đổi khí hậu.

Tại sao cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính?

Việc kiểm kê khí nhà kính giúp xác định mức độ phát thải, đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu, và nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu.

Cách thức đánh giá hiệu quả của quá trình kiểm kê

Hiệu quả của quá trình kiểm kê khí nhà kính có thể được đánh giá qua việc so sánh kết quả kiểm kê với đích giảm phát thải, tiêu chuẩn quy định và các biện pháp giảm thiểu đã áp dụng.

Kết luận

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng, việc kiểm kê khí nhà kính đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đánh giá và kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính. Quá trình kiểm kê không chỉ cung cấp thông báo căn bản và thiết yếu mà còn Hỗ trợ trong việc xây dựng chiến lược giảm thiểu ăn nhập, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính đúng cách, kỹ lưỡng và chính xác sẽ mang lại nhiều lợi. cho cộng đồng và môi trường sống.